Nr rachunku bankowego dla płatności
za zajęcia Aikido:
33 1140 2004 0000 3102 7852 7557
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika zajęć
oraz adnotację: treningi aikido 
Domo Arigato
どうもありがとう